Vzorové ukázky spolupráce

1. Články na klíč bez výrazné spolupráce klienta

náročnost – cca 12 hod/článek (závisí na tématu)

výhoda – plný outsourcing, kvalita zpracování (celý obsah připravuje redakce)

nevýhoda – menší vliv klienta na konkrétní obsah

Tým redaktorů připravuje a vydává články zcela samostatně. Informace si redaktoři shánějí sami, klient může poskytnout podklady z vlastních zdrojů. Obrázky se používají z katalogů a webu klienta, případně z free internetových galerií dle požadavků na dodržování autorských práv.

S klientem se na začátku spolupráce dohodne struktura článků, frekvence vydávání, dlouhodobé okruhy témat, způsob odkazování na web klienta z článků, formát reklamy k článku, podpis atd.

Poté redakce pracuje samostatně a připravuje jednotlivé články. Po dokončení článku se vždy pošle klientovi k odsouhlasení a připomínkám; poté se článek vydá na internetu.

V průběhu vydávání článků redakce konzultuje s klientem nová témata a reaguje na aktuální potřeby komunikace určitých témat přípravou článků i mimo původní dlouhodobý plán. Pro jednotlivé články je vedena důkladná statistika čtenosti a prokliků na stránky klienta měřené pomocí Google Analytics. Práce se statistikami pomáhá ve zkvalitňování článků a způsobu odkazování z nich.

2. Články s částečnou spoluprácí klienta

náročnost – cca 7 hod/článek

výhody – obsah článku si klient řídí sám, nižší hodinová náročnost na přípravu

nevýhoda – náročnější na komunikaci, vyžaduje větší spolupráci ze strany klienta

Redakce s klientem připraví obecnou strukturu obsahu článků, podoby komerčních částí článků a konkrétní témata článků. Klient spolu s redakcí pro každé téma nastíní hrubou osnovu obsahu článku (o čem chce, aby článek byl) a obsah inzertního sdělení pro každý článek. Redaktorům dodá veškeré potřebné obrázky a všechny podklady, které k danému tématu článku dokáže z vlastních zdrojů sehnat (dřívější publikované články, PR články, vlastní texty na webu atd.).

Redakce podle zadání klienta připraví článek a dle jeho připomínek článek finálně doladí. Poté pošle klientovi náhled k odsouhlasení a článek vydá. Naši redaktoři kompletně zajišťují komunikaci s médiem během nasazování článku a kontrolujeme správné zobrazení a správné vedení odkazů z textu. Za příplatek je možné zajistit i vedení podrobných statistik čtenosti a proklikavosti článků. Díky nim má přehled, který článek byl úspěšný.

Pokud má redakce přístup k interním statistikám návštěvnosti webových stránek klienta (Google Analytics), může sledovat počty a kvalitu přivedených návštěv z jednotlivých článků. Pro kvalitnější spolupráci je přístup ke statistikám návštěvnosti stránek klienta rozhodně doporučený. Získané informace ze statistik redakce využívá pro provádění zlepšovacích úprav v dalších článcích.

3. Články s výraznou spoluprácí klienta

náročnost – cca 4 hod/článek

výhody – nižší náklady nebo větší počet realizovaných článků, kontrola nad obsahem článku, aktuálnější obsah díky unikátním informacím od klienta

nevýhody – velké časové zapojení klienta, nutné kapacity a schopnosti na psaní článků od vlastních zaměstnanců

Redakce s klientem připraví obecnou strukturu obsahu článků, podoby komerčních částí článků a konkrétní témata článků. Klient pro každé téma připraví kompletní obsah článku a dodá veškeré obrázky.

Díky zpracování klientem článek obsahuje unikátnější informace, které čtenáři hledají a ocení. Redakce dodaný článek v závislosti na jeho kvalitě více či méně upraví a doladí tak, aby byl atraktivní, obsahoval všechny potřebné prvky a splňoval předpoklady pro dobrou čtenost.

Hotový článek potom redakce pošle klientovi k odsouhlasení. Poté se článek vydá.

Naši redaktoři kompletně zajišťují komunikaci s médiem během nasazování článku a kontrolujeme správné zobrazení a správné vedení odkazů z textu.

Za příplatek je možné zajistit i vedení podrobných statistik čtenosti a proklikavosti článků. Díky nim má přehled, který článek byl úspěšný a co v něm dobře fungovalo. Pokud má redakce přístup k interním statistikám návštěvnosti stránek klienta v Google Analytics, může navíc sledovat, jak se článkům daří kvalitně oslovovat čtenáře. Získané informace potom redakce využívá pro provádění zlepšovacích úprav v dalších článcích.

Domluvit publikaci článků v médiích

Naším cílem je pomocí článků zvyšovat prodej a povědomí o výrobcích a službách našich klientů. Dobře napsaný článek toho řekne mnohem víc než banner!

Novinky

Za výsledky naší práce hovoří čísla

Od roku 2008 jsme vypublikovali přes 550 kvalitních článků na různých internetových médiích. číst dál »

Publikovali jsme sérii článků o vestavěném nábytku

Minulý měsíc jsme pro společnost Komandor připravili a publikovali sadu článků propagující moderní bydlení s ohledem na design a estetiku a šikovné vestavěné skříně. Jak se nám to povedlo? Můžete se podívat na těchto stránkách. číst dál »

další novinky

Chcete se o našich službách dozvědět víc? Přečtěte si přehled nabízených služeb.

Kontaktovat AZčlánky.

Média:

Média

Klienti:

Klienti